سفر به مریخ و زندگی بر روی آن یکی از جنجال برانگیز ترین بحث های

روز دنیا به شمار میاد.

 

حالا ببینیم این سفر چگونه به وقوع می پیوندد!!

 

 

مریخ به هنگام مطلوب ترین حالت 56 میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد.

سفینه ها برای صرفه جویی در سوخت معمولا مسیر منحنی وار می پیمایند.

برای قرار دادن سفینه بر مدار سرعتی در حدود 43 کیلومتر بر ثانیه لازم است.

32 کیلومتر برای قرار گیری بر مدار مورد نظر و

11 کیلومتر برای گریختن از میدان گرانشی زمین.

 در نتیجه سرعت زمین در مدارش به دور خورشید ،سفینه خود به خود

دارای سرعتی برابر 30 کیلومتر بر ثانیه است

و سوخت فقط باید سرعتی برابر 13 کیلومتر بر ثانیه رو تامین بکند.

بالاخره بعد از 200 و چند روز بعد از پرتاب ،

سفینه تحت تاثیر اثر نیروی گرانشی مریخ ،بر روی مریخ فرود می آید

( البته نه به اون آسونی که فکر بکنید)

البته فرود زمانی اتفاق می افتد که مریخ به مدار زمین نزدیک شده و

هر دو سیاره کم ترین فاصله رو از هم داشته باشند.

زمان برگشت هم دقیقا به اینصورت امکان می پذیرد.

 

تصویر خیالی از زندگی بر روی مریخ